.:.:.:.:.:.:. Frontis nulla fides - Nedůvěřuj vzhledu .:.:.:.:.:.

. : Astrální sféra - rovina : .

 
 

Reklama